Házi segítségnyújtás

Célja

Gondoskodás

 • azokról az idős korú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátásáráról saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

Feladata

 • Az igénybe vevők körében önálló életvitelük fenntartásának biztosítása, hogy fizikai, mentális, szociális szükségletük saját környezetükben, életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelően, meglévő képességeiknek felhasználásával, fejlesztésével biztosítottá váljon.
 • Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
 • Az igénybe vevők életminőségének lehetőség szerinti fenntartása – háztartás vitele, higiéné megtartása, segítő kapcsolat stb.

Tevékenységi köre

 • Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.
 • Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása.
 • Segítségnyújtás a higiénia megtartásában, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása).
 • Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő részére a környezetével való kapcsolattartásban.
 • Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
 • Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében.
 • Az ellátást igénybe vevők segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
 • Az előgondozást végző személlyel való együttműködés.
 • Az ellátás térítési díj köteles, melyet Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete, „ a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról „ szabályoz.

Jelentkezés


Válassza ki a letölteni kívánt dokumentumot, mentse le a számítógépére Lépjen kapcsolatba velünk!
Üzenet
Név
Email cím
Telefonszám