Fogyatékosok nappali intézménye

Célja

A fogyatékos személyek nappali intézményében önellátásra részben képes, vagy önellátásra nem képes és felügyeletre szoruló halmozottan fogyatékos, illetve autista személy részére is biztosítható szolgáltatás.

Az intézmény feladatkörébe tartozik

  • az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés és pedagógiai ellátása az igénybe vevők korának és egészségügyi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével;
  • a szociális foglalkoztatás biztosítása az egyéni fejlesztési, illetve foglalkoztatási tervben foglaltak szerint, melyet fejlesztő – felkészítő foglalkozás keretei között, az ellátott meglévő képességei, kora, fizikai és mentális állapota figyelembevételével folytatunk;
  • az ellátást igénybe vevő személyek rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának kezdeményezése a szakértői bizottságnál, majd a szakértői vélemény alapján az ellátott szociális foglalkoztatásának elősegítése;
  • a fogyatékos személyek nappali ellátásának oly módon történő megszervezése, hogy az ellátottak számára az állapotuknak megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen;
  • az ellátásban résztvevő személyek emberi és állampolgári jogai érvényre jutásának elősegítése, az egyén autonómiáját elfogadó, munka rehabilitációjukat minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása.

A feladatellátás szakmai tartalma

Gondozottjainknak és a dolgozóknak törekednie kell a tisztaság és a rend megőrzésére, a higiénés rend betartására. A közösségi helyiségek bútorzatánál igyekszünk figyelembe venni az ellátott személyek kényelmét, a lakókörnyezet otthonosabbá tételét, és a fogyatékos személyek életkorának megfelelő praktikusságot. Az alapvető tisztálkodási szereket intézményünk biztosítja. Az intézmény az ellátást igénybe vevőnek a szakmai program alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően szociális foglalkoztatást biztosít. A szociális foglalkoztatás az intézményben a hatályos jogszabály szerint fejlesztő – felkészítő foglalkozás keretében biztosítható. Az intézmény szociális foglalkoztatás keretében szervez fejlesztő – felkészítő foglalkozást – külső foglalkoztató által – az ellátott személy számára, melyben biztosítja munkafolyamatok betanítását és foglakoztatás révén az önálló munkavégző képesség kialakítását, helyreállítását, fejlesztését, valamint az ellátott felkészítését védett munka keretében, illetve nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

Jelentkezés


Válassza ki a letölteni kívánt dokumentumot, mentse le a számítógépére Lépjen kapcsolatba velünk!
Üzenet
Név
Email cím
Telefonszám