Étkeztetés

Célja

Az étkeztetési szolgáltatás igénybevételi lehetőségének biztosítása.

Feladata, tevékenységi köre

    • Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
    • Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes étkeztetéséről más módon gondoskodni.
  • A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani saját lakóhelyükön történő étkeztetés biztosítására.

Az ellátás térítési díj köteles, melyet Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete, „ a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról „ szabályoz.

FEBRUÁRI ÉTLAP

Jelentkezés


Lépjen kapcsolatba velünk!
Üzenet
Név
Email cím
Telefonszám