csalad52d82a0b5681d.png

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat


A szolgáltatás célja, feladatai

  • a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
  • A szociális és mentális problémák esetén a helyi szükségletek szerint kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése
  • az intézmény ellátási területén a település teljes lakossága részére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása.

 

Az ellátottak köre

Az ellátási területén – azon közös önkormányzati hivatalokhoz tartozó valamennyi település, melyek székhely települései a következők: Balatonfüred, Tihany, Csopak, Zánka – lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a térségben tartózkodó hajléktalan személy. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) felkeresheti segítségért a szolgálatot.

 

Az ellátás igénybevételének módja

A család-és gyermekjóléti szolgálatnál az ellátás igénybevétele elsődlegesen önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmező és a szolgáltató a feladatellátás tartalmi elemeit megállapodásban rögzítik.

A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltató tevékenysége, mint alapszolgáltatás, térítésmentesen vehető igénybe.

A család- és gyermekjóléti szolgálat és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja, rendszeressége

Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával, családjával, vagy törvényes képviselőjével a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás rendszeressége a hozott probléma alapján lehet: eseti, egyszeri, folyamatos családgondozás.

Ennek módja:

  • személyes kapcsolattartás, amely vagy az intézményben, vagy a kliens lakásán történik,
  • telefon igénybevételével,
  • írásban, levélbeli megkeresés útján.


A térségi családsegítő elérhető a közzé tett fogadóórákon a helyi önkormányzatok által biztosított hivatalos helyiségben.

 

   HÉTFŐ

KEDD

  SZERDA

   CSÜTÖRTÖK

  PÉNTEK

Csimáné Kovács Adrienn

Balatonfüred
07:30-16:00

Balatonfüred
07:30-16:00

Balatonfüred
07:30-16:00

Balatonfüred
07:30-16:00

Balatonfüred
07:30-13:30

Budai Kinga

Balatonfüred
07:30-16:00

Balatonfüred
07:30-16:00

Balatonfüred
07:30-16:00

Balatonfüred
07:30-16:00

Aszófő
Örvényes
páros héten
07:30- 13:30

Frend Henrietta

Csopak
Paloznak
07:30-15:00

Dörgicse
Vászoly
07:30-16:00

Pécsely
Balatonszőlős
07:30-16:00

Balatonfüred
07:30-16:00

Balatonfüred
07:30-13:30

Mészáros Katalin

Balatonfüred
07:30-16:00

Szentantalfa Faluház
NIVEGY- völgy
09:30-15:00

Szentantalfa
Faluház
NIVEGY- völgy
09:30-15:00

Balatonfüred
07:30-16:00

Balatonfüred
07:30-13:30

Mészáros Zsuzsa

07:30-12:00
Tihany
13:00-16:00
Balatonudvari

Monoszló
09:00 -11:00
Zánka
11:00-15:00

Balatonszepezd
09:00-15:00

Balatonfüred
07:30- 16:00

Balatonakali
07:30-10:30
Balatonfüred
11:00-13:30

Jelentkezés


 
Válassza ki a letölteni kívánt dokumentumot, mentse le a számítógépére  
Lépjen kapcsolatba velünk!

Üzenet
Név
Email cím
Telefonszám