Család- és Gyermekjóléti Szolgálat


A szolgáltatás célja, feladatai

  • a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
  • A szociális és mentális problémák esetén a helyi szükségletek szerint kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése
  • az intézmény ellátási területén a település teljes lakossága részére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása.

Az ellátottak köre

Az ellátási területén – azon közös önkormányzati hivatalokhoz tartozó valamennyi település, melyek székhely települései a következők: Balatonfüred, Tihany, Csopak, Zánka – lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a térségben tartózkodó hajléktalan személy. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) felkeresheti segítségért a szolgálatot.

Az ellátás igénybevételének módja

A család-és gyermekjóléti szolgálatnál az ellátás igénybevétele elsődlegesen önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmező és a szolgáltató a feladatellátás tartalmi elemeit megállapodásban rögzítik.

A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltató tevékenysége, mint alapszolgáltatás, térítésmentesen vehető igénybe.

A család- és gyermekjóléti szolgálat és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja, rendszeressége

Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával, családjával, vagy törvényes képviselőjével a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás rendszeressége a hozott probléma alapján lehet: eseti, egyszeri, folyamatos családgondozás.

Ennek módja:

  • személyes kapcsolattartás, amely vagy az intézményben, vagy a kliens lakásán történik,
  • telefon igénybevételével,
  • írásban, levélbeli megkeresés útján.

A térségi családsegítő elérhető a közzé tett fogadóórákon a helyi önkormányzatok által biztosított hivatalos helyiségben.

  Hétfő


Kedd
Szerda Csütörtök Péntek
Szabó-Mészáros Katalin

Balatonfüred
7:30-16:00
Balatonfüred
7:30-16:00
Balatonfüred
7:30-16:00
Balatonfüred
7:30-16:00
Balatonfüred
7:30-13:30
Batyki Csilla


Balatonfüred
7:30-16:00
Balatonfüred
7:30-16:00
Balatonfüred
7:30-16:00
Balatonfüred
7:30-16:00
Balatonfüred
7:30-13:30
Budai Kinga
Balatonfüred
7:30-16:00
Balatonfüred
7:30-16:00
Balatonfüred
7:30-16:00
Aszófő
Örvényes
Páros héten
10:00-13:00  

Balatonfüred
7:30-13:30
Kocsis Zoltánné
Balatonfüred
7:30-16:00

Balatonszepezd
9:00-15:00
Monoszló
9:00-11:00
Zánka
11:00-15:00

Balatonfüred
7:30-16:00
Balatonfüred
7:30-13:30
Mészáros Zsuzsa

Tihany
7:30-12:00
Páros héten:
Balatonudvari
13:00-16:00

Szentantalfa Faluház NIVEGY-völgy
9:30-15:00
Szentantalfa Faluház NIVEGY-völgy
9:30-15:00
Balatonfüred
7:30-16:00
Dörgicse
7:30-10:30
Vászoly
11:00-13:30
Illikmann Gabriella Csopak
7:30-12:00
Paloznak
12:30-16:00  
Balatonfüred
7:30-16:00
Pécsely
9:30-12:30
Balatonszőlős
12:45-15:00
Balatonfüred
7:30-16:00
Balatonfüred
7:30-13:30

JelentkezésVálassza ki a letölteni kívánt dokumentumot, mentse le a számítógépére

Lépjen kapcsolatba velünk!

Üzenet
Név
Email cím
Telefonszám