csalad52d82a0b5681d.png

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat


A szolgáltatás célja, feladatai

  • a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
  • A szociális és mentális problémák esetén a helyi szükségletek szerint kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése
  • az intézmény ellátási területén a település teljes lakossága részére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása.

 

Az ellátottak köre

Az ellátási területén – azon közös önkormányzati hivatalokhoz tartozó valamennyi település, melyek székhely települései a következők: Balatonfüred, Tihany, Csopak, Zánka – lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a térségben tartózkodó hajléktalan személy. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) felkeresheti segítségért a szolgálatot.

 

Az ellátás igénybevételének módja

A család-és gyermekjóléti szolgálatnál az ellátás igénybevétele elsődlegesen önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmező és a szolgáltató a feladatellátás tartalmi elemeit megállapodásban rögzítik.

A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltató tevékenysége, mint alapszolgáltatás, térítésmentesen vehető igénybe.

A család- és gyermekjóléti szolgálat és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja, rendszeressége

Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával, családjával, vagy törvényes képviselőjével a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás rendszeressége a hozott probléma alapján lehet: eseti, egyszeri, folyamatos családgondozás.

Ennek módja:

  • személyes kapcsolattartás, amely vagy az intézményben, vagy a kliens lakásán történik,
  • telefon igénybevételével,
  • írásban, levélbeli megkeresés útján.


A térségi családsegítő elérhető a közzé tett fogadóórákon a helyi önkormányzatok által biztosított hivatalos helyiségben.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szabó-Mészáros Katalin

Balatonfüred 07,30-16,00

Balatonfüred 07,30-16,00

Balatonfüred 07,30-16,00

Balatonfüred 07,30-16,00

Balatonfüred 07,30-13,30

Batyki Csilla

Balatonfüred 07,30-16,00

Balatonfüred 07,30-16,00

Balatonfüred 07,30-16,00

Balatonfüred  07,30-16,00

Balatonfüred 07,30-13,30

Budai Kinga

Balatonfüred 07,30-16,00;
Balatonfüred 07,30-16,00

Balatonfüred 07,30-16,00

Aszófő Örvényes páros héten 10,00- 13,00
Balatonfüred
14,00-16,00

Balatonfüred 07,30-13,30

Kocsis Zoltánné

Balatonfüred 07,30-16,00

Balatonszepezd 09,00-15,00

Monoszló 09,00-11,00 Zánka 11,00-15,00

Balatonfüred 07,30- 16,00

Balatonfüred 07,30-13,30

Mészáros Zsuzsa

Tihany 7,30-12,00
Páros héten:
Balatonudvari
13,00-16,00
Páratlan héten: Balatonakali
13,00-16,00

Szentantalfa Faluház NIVEGY- völgy 09,30-15,00

Szentantalfa Faluház NIVEGY- völgy 09,30-15,00

Balatonfüred 07,30- 16,00

Dörgicse
07,30-10,30
Vászoly
11,00-13,30

Illikmann Gabriella

Csopak
7,30-12,00
Paloznak
12,30-16,00

Balatonfüred
07,30-16,00

Pécsely
09,30-12,30
Balatonszőlős
12,45-15,00

Balatonfüred
07,30-16,00

Balatonfüred
07,30-16,00

Jelentkezés 
Válassza ki a letölteni kívánt dokumentumot, mentse le a számítógépére  
Lépjen kapcsolatba velünk!

Üzenet
Név
Email cím
Telefonszám