Család- és Gyermekjóléti Központ

A szolgáltatás célja és feladata

 • A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat is nyújt
 • A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek:
  • védelembe vételére
  • megelőző pártfogására
  • ideiglenes hatályú elhelyezésére
  • nevelésbe vételére
  • családba fogadására
  • harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére
  • családba fogadó gyám kirendelésére
  • tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására
  • gondozási helyének megváltoztatására
  • után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására.
 • A gyermekek, családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, koordinál.
 • Szükség esetén speciális szolgáltatásokat biztosít az ellátási területén élők számára:
  • kapcsolattartási ügyeletet: a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, illetve más jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas, semleges helyszínt biztosít. A szolgáltatás igénybe vételére az intézmény nyitvatartási idején kívül, pénteken: 13.30- 17.30 óra között, szombaton: 09-13.00 óra között van lehetőség. A kapcsolattartási ügyelet biztosítása a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (8230 Balatonfüred, Kéki u. 6.) erre a célra kijelölt helyiségében történik.
  • Készenléti szolgálat: hétköznapokon 16.00-tól 07.30-ig hétvégén: 00.00-tól 24.00-ig ünnepnapokon: 00.00-tól 24.00.-ig telefonos tájékoztatást, tanácsadást, információt nyújt az igénylőnek, krízishelyzet esetén megfelelő segítséget mozgósít,indokolt esetben a segítséget kérőt visszahívja.

Az ellátottak köre:

Az ellátási területén – Balatonfüred Járás közigazgatási területe – lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a térségben tartózkodó hajléktalan személy ellátása. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) felkeresheti segítségért a szolgálatot.

A családsegítés keretében végzett tevékenységek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig kiterjednek az igénybe vevő környezetére is.

A család-és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének módja

 • önkéntes (gyermek és/vagy szülő, egyéb hozzátartozó kezdeményezésére)
 • a jelzőrendszer tagjai által kezdeményezett
 • hatóság által történő együttműködésre kötelezés
 • magánszemélyek jelzéssel élhetnek személyesen, telefonon keresztül, vagy írásban.

Jelentkezés


Válassza ki a letölteni kívánt dokumentumot, mentse le a számítógépére Lépjen kapcsolatba velünk!
Üzenet
Név
Email cím
Telefonszám