Intézményünkről

bszakint

 

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ:

– 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről alapján

– 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló törvény alapján végezi tevékenységét, az alábbi illetékességi és működési területen:

család- és gyermekjóléti szolgálat: a járás 20 településén

– család- és gyermekjóléti központ: a járás közigazgatási területén

 szociális étkeztetés: Balatonfüred város területén

 házi segítségnyújtás: a járás 21 településén

– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a járás 20 településén

– Idősek Klubja: a járás 18 településén

– Fogyatékosok nappali ellátása:  a járás 19 településén

2013. július 1-től a fenntartói feladatokat a Balatonfüredi Többcélú Társulás látja el.