Alapítványunkról

Alapítvány elnevezése, székhelye

 • Az alapítvány önálló jogi személy, amelynek neve:

Szociális Szolgáltatásokért Alapítvány Balatonfüred

 • Székhelye: 8230 Balatonfüred, Kéki u. 6. sz.
 • Számlaszáma: MKB Bank Zrt. Balatonfüred 10300002- 10556990- 49020013
 • Adószáma: 18287998-1-19
 • Bírósági bejegyzés száma: 6.Pk.60.194/2011/5.
 • Bírósági nyilvántartási száma: 1647
 

Alapítvány célja

A Balatonfüredi kistérségben élő családok, gyermekek, időskorúak támogatása érdekében az intézmény munkájának segítése, a minőségi szociális szolgáltatások biztosítása. A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és azok családjai egészséges testi és szellemi fejlődésének elősegítése. Gyermek-, ifjúságvédelem és családsegítés. Fogyatékkal élők és idősek segítése, gondozása. Megértés és együttműködés erősítése a különböző társadalmi csoportok és a szociális munka területén. Szociális területen dolgozók számára tréningek, továbbképzések tartása , szervezése. A szellemi, kulturális értékek megőrzése, ápolása.  

Alapítvány képviselője

Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli harmadik személlyel szemben.
 • A kuratórium elnöke:

Pálffy Károlyné

 • A kuratórium tagjai:

Hári Lenke dr. Ács Károly Váradi Gézáné

Az alapítvány az alapítványi célnak megfelelően a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. 1-2-4-10-11-18-23. pontjaiban írtak alapján az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:  
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
 • bűnmegelőzés és az áldozatvédelem