Pályázatok

Álláspályázat
Munkakör: szociális gondozó

Foglalkoztatási jogviszony: határozott idejű 4 hónap próbaidőt követően határozatlan idejű –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az ellátottak lakókörnyezetében történő személyi gondozás és háztartási,háztartást pótló tevékenységek ellátása. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban való részvétel.Szociális étkeztetésben való közreműködés.

Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló
szociális területen szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat
B kategóriás jogosítvány
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Benyújtandó iratok:
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 6.  

Munkakör betölthető: munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 10.

Pályázat benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Kéki utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 311-8/2018. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
Személyesen: Perger Zoltánné, Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Kéki utca 6.

Álláspályázat

Munkakör: családsegítő

Foglalkoztatási jogviszony: határozott idejű 4 hónap próbaidőt követően határozatlan idejű –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Családsegítői feladatok ellátása az 1/2000. SZCSM rendelet, valamint az 1997. évi XXXI. Tv. és a 15/1998. NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, 15/1998. NM rendelet szerint,
Szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
család-és gyermekjóléti szolgálatnál szerzett tapasztalat

Benyújtandó iratok:
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 6.  

Munkakör betölthető: munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 10.

Pályázat benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Kéki utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 311-9/2018. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
Személyesen: Perger Zoltánné, Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Kéki utca 6.

Álláspályázat

Munkakör: esetmenedzser

Foglalkoztatási jogviszony: határozott idejű 4 hónap próbaidőt követően határozatlan idejű –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Esetmenedzseri feladatok ellátása az 1/2000. SZCSM rendelet, valamint az 1997. évi XXXI. Tv. és a 15/1998. NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, 15/1998. NM rendelet szerint,
Szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
Család-és Gyermekjóléti Központnál, vagy Szolgálatnál – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Benyújtandó iratok:
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 6.  

Munkakör betölthető: munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 10.

Pályázat benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Kéki utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 311-10/2018. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
Személyesen: Perger Zoltánné, Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Kéki utca 6.